godło Polski logo

Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie

Historia i region

Historie tworzą ludzie... Łączy nas Region i przyjaźnie!

Rynarzewo jest jedną z największych wsi, położoną w gminie Szubin, w powiecie nakielskim i województwie kujawsko - pomorskim, przy trasie krajowej nr 5 pomiędzy Bydgoszczą a Szubinem, usytuowana w widełkach Noteci i Gąsawki.

Herb Rynarzewa Rynarzewo wchodzi w skład historycznego, charakteryzującego się odrębnymi cechami kultury regionu, zwanego PAŁUKAMI. W 1299 roku król Władysław Łokietek nadał miejscowości prawa miejskie. Przez długie lata leżała ona do najstarszych miast na Pałukach. Prawa miejskie Rynarzewo utraciło w 1934 r. i obecnie jest wsią. Po zagarnięciu ziem w 1772 roku przez Prusy, Rynarzewo należało do okręgu nadnoteckiego. Podczas Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 roku w rejonie miasta miały ciężkie walki. Dnia 18 lutego po wysadzeniu torów pod Zamościem i przejęciu nieprzyjacielskiego pociągu pancernego DANUTA, ostatecznie zlikwidowano zagrożenie na odcinku portu północnego. Ostatnią bitwę pod Zamościem stoczono 19 czerwca 1919 r. o most nad Kanałem Noteckim, która zakończyła ostatecznie walki, w których brali udział mieszkańcy całej okolicy Rynarzewa i Zamościa, mężczyźni, kobiety i dzieci. Pokolenia są dumne z czynów swoich przodków. Pielęgnują swe rodzinne tradycje i przekazują następnym pokoleniom. We wsi Zamość opodal torów znajduje się pomnik Powstańców Wielkopolskich. Na cmentarzu ( w południowej części wsi) znajduje się zbiorowy grób, w którym złożono ciała 15 poległych Powstańców.

Rynarzewo zachowało układ urbanistyczny dawnego miasta o zwartej zabudowie rynku i przyległych ulic. Obecnie liczy 1150 mieszkańców. Ich domy znajdują się na 20 ulicach. W centrum wsi znajduje się neogotycki kościół poewangelicki p. w. Św Stanisława z około 1901 roku. Przy ulicy Szkolnej podziwiać możemy neobarokowy kościół parafialny p. w. Św Katarzyny Aleksandryjskiej z 1913 r. Obok na terenie miejscowości podziwiać można kilka pomników przyrody, m.in. lipę drobnolistną i klon, rosnące obok kościoła na Rynku, jesion przy kościele św. Katarzyny oraz dwa dęby szypułkowe nad rzeką Gąsawką.

01. Rynarzewo na starej fotografii02. Rynarzewo na starej fotografii03. Rynarzewo na starej fotografii04. Rynarzewo na starej fotografii

W Rynarzewie mają swoje siedziby instytucje takie jak: Wiejski Dom Kultury, Biblioteka Publiczna, Ochotnicza Straż Pożarna, Poczta Polska, Ośrodek Zdrowia, Stowarzyszenie Inicjatywy w Rozwoju Rynarzewa, Koło Gospodyń Wiejskich. Obecnie nasze Rynarzewo szczyci się już ponad 705 – letnią historią.

logo Zespołu Szkół w RynarzewieSzkoła Podstawowa ma także bardzo długą historię. Powstała w 1789 roku. Do dzisiaj znajdują się dwa stare obiekty, które pamiętają jej pierwszy dzwonek i uczniów. Czerwona cegła jednego z nich i szary tynk drugiego dają oznaki upływu czasu, w których głosy dzieci zamilkły tak niedawno, bo 14 lat temu. Oba znajdują się blisko kościoła p. w. Św. Katarzyny. Jesteśmy szczęśliwi, bo obecnie uczymy się w nowoczesnym dużym gmachu, który oddano do użytku 1 września 1991 roku. W dniu 22 lutego 1997 roku szkoła przeżywała w swoich murach najpiękniejszą uroczystość nadania imienia POWSTAŃCÓW WIELKOPOSLKICH i wręczenie sztandaru, który dla nas wszystkich stanowi bezcenną wartość i symbol łączący pokolenia. Z tej to okazji utworzona została na terenie szkoły Izba Patrona Szkoły poświęcona pamięci Powstania Wielkopolskiego, w której zebrano pamiątki od rodzin po Powstańcach.

01. Sztandar Szkoły02. Pieśń Szkoły03. Sztandar Szkoły

Dla lepszego poznawania dziejów, społeczność Rynarzewa i okolic, Grono pedagogiczne i Brać Szkolna na patrona Szkoły wybrała POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH.

Podczas Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 na tych terenach miały miejsce ciężkie walki, które zakończyły się 18 lutego 1919r. bohaterskim zdobyciem pociągu pancernego DANUTA, a 19 czerwca 199r. stoczono ostatnią bitwę pod Zamościem o most nad kanałem Noteckim.

Co rok organizujemy uroczystość upamiętniającą powstańczy zryw naszych ojców i dziadków, aby ocalić od zapomnienia to wydarzenie.

Pieśń szkoły

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2008 - 2018 Szkoła Podstawowa w Rynarzewie
Wykonanie strony: soft&site